Rukouksia

Turvapaikan ottaminen

Otan valaistumiseeni saakka turvapaikan
Buddhassa, Dharmassa ja korkeimmassa Sanghassa.
Toivon tulevani Buddhaksi
antamisen ja muiden täydellisyyksien
harjoitukseni avulla
hyödyttääkseni kaikkia aistivia olentoja.


Neljä suunnatonta ajatusta

Olkoot kaikilla aistivilla olennoilla onnellisuus ja sen syyt.
Olkoot kaikki aistivat olennot vapaita kärsimyksestä ja sen syistä.
Älkööt mitkään aistivat olennot olko koskaan vailla onnellisuutta,
joka ei tunne kärsimystä.
Olkoot kaikki aistivat olennot mielentyyneydessä
vapaina kiintymyksestä ja vihasta,
joka pitää toisia läheisinä ja toisia etäisinä.


Seitsenosainen rukous

Kumarrun kunnioittavasti maahan
ruumiillani, puheellani ja mielelläni ja
annan suunnattomasti kaikenlaisia uhrauksia todellisesti ja mielessäni.
Tunnustan kaikki aluttomasta ajasta lähtien kerätyt kielteiset tekoni ja
iloitsen kaikkien pyhien ja tavallisten olentojen ansioista.
Pysykää olemassaolon kiertokulussa (samsarassa) loppuun asti ja
kääntäkää Dharman pyörää aistivien olentojen hyväksi.
Omistan itseni ja muiden luomat ansiot suurelle valaistumiselle.


Pitkän elämän rukous Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle

Tässä lumisten vuorten ympäröimässä Puhtaassa maassa
olet kaiken hyödyn ja onnellisuuden lähde ilman mitään poikkeuksia.
Kaikkivoiva Avalokiteshvara, Tenzin Gyatso,
toivon sinun pysyvän horjumattomana
samsaran loppuun saakka.


Omistamisrukous

Näiden hyveellisten tekojen ansioilla
toivon saavuttavani nopeasti Guru-Buddhan tilan (valaistumisen)
ja johdattavani kaikki aistivat olennot ilman mitään poikkeuksia
tuohon valaistuneeseen tilaan.