Kirjallisuutta

Geshe Pema Dorjee: Buddhalaisia opetuksia mielestä

Pidämme mieltä itsestään selvyytenä, mutta emme juurikaan tunne sitä ja sen toimintamalleja. Buddhalaisuuden mukaan häiritsevät ja tuhoavat tunteet ovat fyysisten ja mielen ongelmien lähde. Vaikka mieli on monimutkainen ja vaikeasti hallittava, voimme päättäväisellä harjoittelulla saada sen hallintaan. Geshe Pema Dorjee antaa tässä kirjassaan kallisarvoisia työkaluja mielen harjoittamiseen.

Langri Tangpan kahdeksan säettä ovat tunnetuimpia mielen harjoittamiseen liittyviä säkeitä. Ne ovat suuri inspiraation lähde myös Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle ja sisältyvät hänen päivittäiseen meditaatioonsa.


Bodhi Melong - suomenkielinen buddhalainen lehti (ilmestynyt vuodesta 2004 alkaen)

Bodhi Melong -lehti sisältää artikkeleita kaikkien neljän tiibetinbuddhalaisen koulukunnan opettajilta. Lisänä on myös theravadaan kuuluvien opettajien opetuksia.

Lehdessä on paljon kirjoituksia aiheista, joita ei löydy muusta suomenkielisestä buddhalaisesta kirjallisuudesta.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.


Geshe Pema Dorjee: Lamrimin henkisiä opetuksia

Tsongkhapan teos Lamrim Chenmo on yksi keskeisimmistä tiibetinbuddhalaisuuden opetuksista ja kuuluu gelug-perinteen tärkeimpiin opiskeluaiheisiin. Tsongkhapa laati itse teoksestaan useita eripituisia tiivistelmiä. Tässä kirjassa Geshe Pema Dorjee selittää hyvin käytännöllisellä tavalla Lamrimin eli valaistumiseen johtavan polun asteita. Kirjassa käsitellään mm. opiskelemisen motiivia, opettajien kunnioittamista, mietiskelyä, kaikkien koulukuntien arvostamista, ihmiselämän kallisarvoisuutta, bodhicittaa, kuutta täydellisyyttä ja tyhjyyttä.
Kirja antaa erinomaisen perustan tiibetinbuddhalaisuuden opiskelemiselle.


Dalai-lama: Vapaus maanpaossa

Omaelämäkerrassaan Dalai-lama kertoo epätavallisesta elämästään. Joillekin hän on elävä Buddha, Avalokiteshvaran eli Myötätunnon bodhisattvan ilmentymä, toisille jumalkuningas. Dalai-lama itse sanoo olevansa vain tavallinen buddhalaismunkki. Kirja on kuvaus elämästä Potalan palatsissa, tiibetiläisestä elämänmenosta, paosta Intiaan 100 000 tiibetiläisen seuraamana kiinalaisten miehitettyä Tiibetin, maanpaossa elämisestä, maailman johtajien tapaamisista, Tiibetin kansan kärsimyksistä, väkivallattomasta maailmankatsomuksesta, buddhalaisesta filosofiasta ja Tiibetin tulevaisuudennäkymistä.

Geshe Pema Dorjee: Opetuksia pysymättömyydestä ja karmasta

Elämän pysymätön luonto on todellisuutta, jonka ymmärtäminen on hyväksi jokaiselle. Pysymättömyys tekee mahdolliseksi muutoksen ja auttaa hyväksymään elämässä tapahtuvat asiat, kuten kuoleman, mutta myös kehittymisen entistä paremmaksi ihmiseksi.
Geshe Pema Dorjee selittää karmaa siten, että ymmärrämme sen merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Lähtökohtana on se, että buddhalaisuudessa ei ole käsitettä luojasta, joka antaisi onnellisuutta ja poistaisi kärsimyksen. Tietoisuus tästä vaikuttaa tekoihimme ja saamme siitä sisäistä onnellisuutta.


Lobsang Gyatso: Neljä jaloa totuutta

Kirjan tekijä Lobsang Gyatso (1928-1997) syntyi Tiibetissä ja opiskeli Drepungin luostariyliopistossa. Kiinan miehitettyä Tiibetin hän pakeni vuonna 1959 Intiaan ja perusti Hänen Pyhyytensä Dalai-laman siunauksella Institute of Buddhist Dialecticsin ja College for Higher Tibetan Studiesin. Dalai-lama tunnisti vuonna 2006 Lobsang Gyatson nykyisen inkarnaation, Tulku Tsenyi Khentrul Tenzin Tseten Rinpochen.

Buddha opetti valaistumisensa jälkeen Neljää jaloa totuutta, josta tuli kaikkien buddhalaisten opetusten perusta. Buddhalaisuuden Neljä jaloa totuutta ovat: 1. Totuus kärsimyksestä. 2. Totuus kärsimyksen syistä. 3. Totuus kärsimyksen lakkaamisesta. 4. Totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta polusta.

Opetus Neljästä jalosta totuudesta perustuu loogiseen ajatteluun. Tuntemalla Neljä jaloa totuutta ihminen voi saavuttaa selkeän oivalluksen ilmiöiden perimmäisestä luonnosta.


Eläintarinoita - Jataka-tarinoiden aarteita

Opettavaisille tarinoille on aina paikkansa. Ihmiset ovat kautta aikojen rakastaneet tarinoita. Jokainen tarvitsee rohkeutta, ystävällisyyttä, uskollisuutta, rehellisyyttä, avuliaisuutta, yhteistyökykyä ja monia muita hyviä ominaisuuksia. Hyppää näiden rakastettujen tarinoiden maailmaan ja katso, mitä voit oppia pelokkaan pikkujäniksen, neuvokkaan antiloopin, puheliaan kilpikonnan, viisaan kulkukoiran ja muiden eläinten seikkailuista.


Dalai-lama: Sisäinen tasapaino

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia aiheita:
- Uskonnolliset arvot ja yhteiskunta
- Altruismi ja kuusi täydellisyyttä
- Myötätunto maailmanpolitiikassa
- Buddhalaisuus idässä ja lännessä
- Tiibetin buddhalaisuuden aarteet
- Neljä jaloa totuutta
- Mielen kirkas olemus
- Karma
- Uskonnollinen harmonia
- Meditaatio
- Om Mani Padme Hum
- Kahdeksan säettä mielen harjoittamisesta
- Tiibetiläisiä näkemyksiä kuolemasta

Geshe Pema Dorjee: Buddhalaista viisautta

Geshe Pema Dorjee on valloittanut kuulijansa käytännönläheisillä opetuksillaan. Buddhalaisista opetuksista jokainen voi ammentaa elämäänsä uusia lähestymistapoja. Buddhalaisuus ei ole vain meditaatiota. Tärkeintä on muuttaa omaa mieltään jokapäiväisessä elämässä tullakseen paremmaksi ihmiseksi. Kirja sisältää seuraavat luvut: Väkivallattomuus buddhalaiselta näkökulmalta - Mikä mahdollistaa muutoksen? - Vaikeuksien voittaminen - Ohjeita jokapäiväisiin harjoituksiin - Chenrezig, Manjushri ja Vajrapani - Geshe Pema Dorjee vastaa - Opetuksiin osallistujan asenne - Geshe Pema Dorjeen haastattlu - Otteita opetuksesta "Elämänpyörä ja 12 nidanaa"


Geshe Pema Dorjee: Sairauksista ja vaikeuksista selviytyminen

Kirjan aihe on jokaiselle läheinen, koska kukaan ei pysty välttämään sairauksia ja muita vaikeita olosuhteita. Jokaisen on kuitenkin mahdollista muuntaa omaa lähestymistapaansa ja ajatteluaan niitä kohtaan. Geshe Pema Dorjeella on taito saada kuulijansa ymmärtämään, että jokainen pystyy harjoittamaan mieltään ja että siihen otolliset olosuhteet ovat aina käsillämme.


Feast of Miracles

Tässä englanninkielisessä kirjassa kerrotaan bodong-tradition perustajan Bodong Chole Namgyalin (1375/6-1451) elämästä ja traditiosta.


Lama Zopa Rinpoche: Onnellisen elämän perusta - ohjeita lasten kasvatukseen ja ihmissuhteisiin

"Menestyksessä ei ole kyse rahan saamisesta vaan hyvän sydämen omaamisesta. Tämä on tärkein lapsille annettava koulutus."
Meidän tulisi pitää jokaista ihmissuhdetta tilaisuutena harjoittaa dharmaa ja vapauttaa itsemme maallisista ajatuksista. Tämä mahdollistaa tyytyväisyyden, sisäisen rauhan ja onnellisuuden löytämisen. Meidän on kehitettävä hyvää sydäntä ja seitsemää perusominaisuutta, jotta elämämme olisi merkityksellistä, järkevää ja rauhan lähde muille. Seitsemän ominaisuutta ovat ystävällisyys, iloitseminen, kärsivällisyys, anteeksiantaminen, anteeksipyytäminen, tyytyväisyys ja rohkeus. Kirja tarjoaa keinoja itsekasvatukseen jokaiselle, joka haluaa parantaa elämänlaatuaan tässä ja tulevissa elämissään.


Kirjoja voi ostaa Biokustannuksen kirjakaupasta.

www.biokustannus.com