Jäsenyys

Mikäli olet kiinnostunut liittymään yhdyskunnan jäseneksi, tutustu ensin toimintaan tilaisuuksissamme. Yhdyskunnan jäsenyys tarkoittaa käytännössä myös buddhalaisuutta Suomen väestötietojärjestelmässä. Mikäli et halua olla virallisesti buddhalainen, voi ystäväjäsenyys olla yksi vaihtoehto. Yhdyskunnan toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

Varsinainen jäsen

Lochen Jangchup Tsemo on rekisteröity uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin 31.10.2012.
Lochen Jangchup Tsemo – buddhalaisen yhdyskunnan
varsinainen jäsen ilmoitetaan väestörekisteriin buddhalaisena.
Yhdyskunnan jäsen ei voi kuulua samanaikaisesti
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.


Täysi-ikäiseltä jäseneksi liittyvältä edellytetään, että hän
kunnioittaa Buddha Sakyamunia, gelug-perimyslinjaa ja
sen perustajaa Je Tsongkhapata, bodong-perimyslinjaa ja
sen perustajaa Bodong Chole Namgyalia, yhdyskunnan
ylintä henkistä johtajaa Dalai-lamaa, yhdyskunnan henkistä johtajaa Bodong Rinpoche Tenzin Thutop Jigdralia, henkisen toiminnan johtajaa Geshe Pema Dorjee Bhutiaa ja yhdyskunnan sääntöjä.

Jäseneksi hakemisen jälkeen on vuoden harkinta-aika, jonka jälkeen yhdyskunnan hallitus päättää jäsenyydestä. Jäsenelle lähetetään tiedote yhdyskunnan hallituksen päätöksistä, tulevista tapahtumista ja buddhalaisia opintokirjeitä. Jäsenhakemuksen voi pyytää opintoryhmien vetäjiltä tai hallituksen puheenjohtajalta tai sen voi ladata tekstin alapuolelta. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdyskunnan puheenjohtajalle.Jäsenmaksu on 120 euroa suomalaisilta jäseniltä ja 50 euroa virolaisilta jäseniltä.

Ystäväjäsen

Yhdyskunta tarvitsee myös ystäviä, joista ehkä ystävyyden
syvetessä tulee varsinaisia jäseniä. Ystäväjäsen ei ole virallisesti buddhalainen Suomen väestörekisterissä.

Hän voi tuntea buddhalaisuuden hyvin läheiseksi ja tahtoo opiskella sitä yhdessä muiden kanssa ja tukea Lochen Jangchup Tsemo – buddhalaisen yhdyskunnan pyrkimyksiä tuoda buddhalaisuus osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Ystävä voi kuulua mihin tahansa uskontokuntaan tai ajatussuuntaukseen, kunhan kokee myötämielisyyttä LJT:n tarkoituksia kohtaan.

Ystäväjäsen saa yhdyskunnan buddhalaiset opintokirjeet ja tiedotteet. Ystäväjäsen on tervetullut osallistumaan toimintaan tasavertaisena jäsenenä. Kun henkilö on hakenut yhdyskunnan varsinaiseksi jäseneksi, voi hän halutessaan olla ystäväjäsenenä vuoden harkinta-ajan aikana.

Jäsenhakemuksen voi pyytää opintoryhmien vetäjiltä tai hallituksen puheenjohtajalta tai sen voi ladata tekstin alapuolelta. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdyskunnan puheenjohtajalle.

Ystäväjäsenmaksu on 100 euroa suomalaisilta ja 40 euroa
virolaisilta.

Kannatusjäsen

Yhdyskunnan toimintaa voi tukea, vaikka toimintaan ei
ehtisi tai haluaisi itse osallistua. Halutessaan kannatusjäsen
on kuitenkin tervetullut osallistumaan toimintaan.


Kannatusjäsen ei ole virallisesti buddhalainen Suomen
väestörekisterissä. Kannatusjäsen kuitenkin kannattaa
Lochen Jangchup Tsemo – buddhalaisen yhdyskunnan
pyrkimyksiä. Kannatusjäsenenä voi olla myös yhdistys tai yritys.
Kannatusjäsen saa yhdyskunnan buddhalaiset opintokirjeet. Kannatusjäsenellä ei ole oikeutta osallistua yhdyskunnan
vuosikokoukseen.

Jäsenhakemuksen voi pyytää opintoryhmien vetäjiltä tai hallituksen puheenjohtajalta tai sen voi ladata. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdyskunnan puheenjohtajalle.

Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa suomalaisilta ja 20 euroa virolaisilta.