Ystäväjäsen

Yhdyskunta tarvitsee myös ystäviä, joista ehkä ystävyyden
syvetessä tulee varsinaisia jäseniä. Ystäväjäsen ei ole virallisesti buddhalainen Suomen väestörekisterissä.

Hän voi tuntea buddhalaisuuden hyvin läheiseksi ja tahtoo opiskella sitä yhdessä muiden kanssa ja tukea Lochen Jangchup Tsemo – buddhalaisen yhdyskunnan pyrkimyksiä tuoda buddhalaisuus osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Ystävä voi kuulua mihin tahansa uskontokuntaan tai ajatussuuntaukseen, kunhan kokee myötämielisyyttä LJT:n tarkoituksia kohtaan.

Ystäväjäsen saa yhdyskunnan buddhalaiset opintokirjeet ja tiedotteet. Ystäväjäsen on tervetullut osallistumaan toimintaan tasavertaisena jäsenenä. Ystäväjäsen voi osallistua yhdyskunnan vuosikokoukseen, mutta hänellä ei ole äänioikeutta. Kun henkilö on hakenut yhdyskunnan varsinaiseksi jä- seneksi, voi hän halutessaan olla ystäväjäsenenä vuoden harkinta-ajan aikana.

Jäsenhakemuksen voi pyytää opintoryhmien vetäjiltä tai hallituksen puheenjohtajalta tai sen voi ladata yhdyskunnan internetsivulta www.lochentsemo.com. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdyskunnan puheenjohtajalle.

Ystäväjäsenmaksu on 100 euroa suomalaisilta ja 40 euroa
virolaisilta.