Varsinainen jäsen

Lochen Jangchup Tsemo on rekisteröity uskonnollisten
yhdyskuntien rekisteriin 31.10.2012.
Lochen Jangchup Tsemo – buddhalaisen yhdyskunnan
varsinainen jäsen ilmoitetaan väestörekisteriin buddhalaisena.
Yhdyskunnan jäsen ei voi kuulua samanaikaisesti
muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan.


Täysi-ikäiseltä jäseneksi liittyvältä edellytetään, että hän
kunnioittaa Buddha Sakyamunia, gelug-perimyslinjaa ja
sen perustajaa Je Tsongkhapata, bodong-perimyslinjaa ja
sen perustajaa Bodong Chole Namgyalia, yhdyskunnan
ylintä henkistä johtajaa Dalai-lamaa, yhdyskunnan henkistä johtajaa Bodong Rinpoche Tenzin Thutop Jigdralia, henkisen toiminnan johtajaa Geshe Pema Dorjee Bhutiaa ja yhdyskunnan sääntöjä.

Jäseneksi hakemisen jälkeen on vuoden koeaika, jonka jälkeen yhdyskunnan hallitus päättää jäsenyydestä. Jäsenelle lähetetään tiedote yhdyskunnan hallituksen päätöksistä, tulevista tapahtumista ja buddhalaisia opintokirjeitä.

Jäsenhakemuksen voi pyytää opintoryhmien vetäjiltä tai hallituksen puheenjohtajalta tai sen voi ladata yhdyskunnan internetsivulta www.lochentsemo.com. Täytetty jäsenhakemus toimitetaan postitse yhdyskunnan puheenjohtajalle.

Jäsenmaksu on 120 euroa suomalaisilta jäseniltä ja 50 euroa virolaisilta jäseniltä.