Geshe Pema Dorjee: Buddhalaisia opetuksia mielestä

Pidämme mieltä itsestään selvyytenä, mutta emme juurikaan tunne sitä ja sen toimintamalleja. Buddhalaisuuden mukaan häiritsevät ja tuhoavat tunteet ovat fyysisten ja mielen ongelmien lähde. Vaikka mieli on monimutkainen ja vaikeasti hallittava, voimme päättäväisellä harjoittelulla saada sen hallintaan. Geshe Pema Dorjee antaa tässä kirjassaan kallisarvoisia työkaluja mielen harjoittamiseen.

Langri Tangpan kahdeksan säettä ovat tunnetuimpia mielen harjoittamiseen liittyviä säkeitä. Ne ovat suuri inspiraation lähde myös Hänen Pyhyydelleen Dalai-lamalle ja sisältyvät hänen päivittäiseen meditaatioonsa.

Geshe Pema Dorjee: Sairauksista ja vaikeuksista selviytyminen

Kirjan aihe on jokaiselle läheinen, koska kukaan ei pysty välttämään sairauksia ja muita vaikeita olosuhteita. Jokaisen on kuitenkin mahdollista muuntaa omaa lähestymistapaansa ja ajatteluaan niitä kohtaan. Geshe Pema Dorjeella on taito saada kuulijansa ymmärtämään, että jokainen pystyy harjoittamaan mieltään ja että siihen otolliset olosuhteet ovat aina käsillämme.

Geshe Pema Dorjee: Lamrimin henkisiä opetuksia

Tsongkhapan teos Lamrim Chenmo on yksi keskeisimmistä tiibetinbuddhalaisuuden opetuksista ja kuuluu gelug-perinteen tärkeimpiin opiskeluaiheisiin. Tsongkhapa laati itse teoksestaan useita eripituisia tiivistelmiä. Tässä kirjassa Geshe Pema Dorjee selittää hyvin käytännöllisellä tavalla Lamrimin eli valaistumiseen johtavan polun asteita.
Kirjassa käsitellään mm. opiskelemisen motiivia, opettajien kunnioittamista, mietiskelyä, kaikkien koulukuntien arvostamista, ihmiselämän kallisarvoisuutta, bodhicittaa, kuutta täydellisyyttä ja tyhjyyttä.
Kirja antaa erinomaisen perustan tiibetinbuddhalaisuuden opiskelemiselle.

Geshe Pema Dorjee: Buddhalaista viisautta

Geshe Pema Dorjee on valloittanut kuulijansa käytännönläheisillä opetuksillaan. Buddhalaisista opetuksista jokainen voi ammentaa elämäänsä uusia lähestymistapoja. Buddhalaisuus ei ole vain meditaatiota. Tärkeintä on muuttaa omaa mieltään jokapäiväisessä elämässä tullakseen paremmaksi ihmiseksi. Kirja sisältää seuraavat luvut: Väkivallattomuus buddhalaiselta näkökulmalta - Mikä mahdollistaa muutoksen? - Vaikeuksien voittaminen - Ohjeita jokapäiväisiin harjoituksiin - Chenrezig, Manjushri ja Vajrapani - Geshe Pema Dorjee vastaa - Opetuksiin osallistujan asenne - Geshe Pema Dorjeen haastattlu - Otteita opetuksesta "Elämänpyörä ja 12 nidanaa"

Lobsang Gyatso: Neljä jaloa totuutta

Kirjan tekijä Lobsang Gyatso (1928-1997) syntyi Tiibetissä ja opiskeli Drepungin luostariyliopistossa. Kiinan miehitettyä Tiibetin hän pakeni vuonna 1959 Intiaan ja perusti Hänen Pyhyytensä Dalai-laman siunauksella Institute of Buddhist Dialecticsin ja College for Higher Tibetan Studiesin. Dalai-lama tunnisti vuonna 2006 Lobsang Gyatson nykyisen inkarnaation, Tulku Tsenyi Khentrul Tenzin Tseten Rinpochen.

Buddha opetti valaistumisensa jälkeen Neljää jaloa totuutta, josta tuli kaikkien buddhalaisten opetusten perusta. Buddhalaisuuden Neljä jaloa totuutta ovat: 1. Totuus kärsimyksestä. 2. Totuus kärsimyksen syistä. 3. Totuus kärsimyksen lakkaamisesta. 4. Totuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta polusta.

Opetus Neljästä jalosta totuudesta perustuu loogiseen ajatteluun. Tuntemalla Neljä jaloa totuutta ihminen voi saavuttaa selkeän oivalluksen ilmiöiden perimmäisestä luonnosta.

Bodhi Melong - suomenkielinen buddhalainen lehti (ilmestynyt vuodesta 2004 alkaen)


Bodhi Melong -lehti sisältää artikkeleita kaikkien neljän tiibetinbuddhalaisen koulukunnan opettajilta. Lisänä on myös theravadaan kuuluvien opettajien opetuksia.

Lehdessä on paljon kirjoituksia aiheista, joita ei löydy muusta suomenkielisestä buddhalaisesta kirjallisuudesta.

Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Feast of Miracles

Tässä englanninkielisessä kirjassa kerrotaan bodong-tradition perustajan Bodong Chole Namgyalin (1375/6-1451) elämästä ja traditiosta.

Kirjoja on saatavilla Biokustannuksen kirjakaupasta.

www.biokustannus.com